ASEKO

can measure everything

Slider

Detekce plynů

 • Aseko Detekční Systém (ADS)

  je určený pro detekci nebezpečných plynů a par v prostředí výroben, kotelen, plynáren, lakoven, mrazíren, skladů, podzemních garáží, komerčních prostor a pod. Systém pomocí čtyřúrovňové ústředny vyhodnocuje proudový signál z až 8 snímačů koncentrace. Ústředna převede signál na reléový výstup 10%, 20%, 40%, 50% z rozsahu snímače.

  Příklad
  Koncentrace je 10%
  rozepne se relé I. – spustí se první stupeň ventilace
  Koncentrace je 20%
  rozepne se relé II. – spustí se druhý stupeň ventilace
  Koncentrace je 40%
  rozepne se relé III. – rozsvítí se varovné světelné tabule
  Koncentrace je 50%
  rozepne se relé IV. – spustí se výstražná siréna

  Pomocí konektoru RS485 lze propojit,
  až 9 ústředen ASIN ACU s centrálním monitorem ASIN M.
  Najednou tak můžete sledovat až 72 snímačů.
  Výstupem RS485 lze ústřednu integrovat do nadřazeného systému řízení.

  E-katalog


 • Ústředna detekčního systém ASIN ACU

Detekované látky

 • Látky

  Amoniak, NH3
  Etylen, CH2CH2O
  Freon, R134 A, R1234yf
  Chlor, Cl2
  Kyslík, O2
  Metan, CH4 – CNG, zemní plyn
  Propan, C3H8 – LPG
  Sirovodík, H2S
  Vodík, H2

 • Organické látky

  Aceton
  Acetylen
  Butanol
  Dietyleter
  Etanol
  Etylacetát
  Etylen
  Metanol
  N-Heptan
  Pentan
  Propanol
  Toluen
  Xylen

 • Oxidy

  Oxid dusnatý, NO
  Oxid uhelnatý, CO
  Oxid uhličitý, CO2

  pdf Rozsahy senzorů ADS
  pdf Přípustné koncentrace
  pdf Dolní meze výbušnosti  E-katalog

Provedení snímačů

Snímače pro běžné prostředí IP 20

Snímače jsou určené pro instalaci do běžného prostředí. Vyznačují se snadnou montáží a údržbou.
Konstrukce snímače umožňuje provádět kalibrace výměnným způsobem.

Krytí: IP20
Pracovní teplota: 0 až +40°C
Relativní vlhkost: 0–90% rh

Normální provedení IP 20 Normální provedení IP 20 Normální provedení IP 20 Normální provedení IP 20

E-katalog

Snímače se zvýšenou odolností IP 62

Snímače jsou určené pro instalaci do běžného prostředí s vyšším poždavkem na krytí IP.
Snímače je možné opatřit speciálně tvarovaným krytem proti stříkající vodě a přídavným vytápěním pro použití za nízkých teplot.

Krytí: IP62, s přídavným krytem IP 64
Pracovní teplota: 0 až +40°C, s přídavným vytápěním až -40°C
Relativní vlhkost: 0–90% rh

Normální provedení IP 20 Normální provedení IP 20

E-katalog

Snímače Ex pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Snímače jsou určené pro instalaci do prostředí s nebezpečím výbuchu Ex.
Pouzdro snímače Ex je robustní, hliníkové, vhodné do prostředí s nebezpečím výbuchu
s certifikací pro Ex II 2G Ex d IIB T6 Gb.

Krytí: IP60
Pracovní teplota: 0 až +40°C
Relativní vlhkost: 0–90% rh

Normální provedení IP 20Normální provedení IP 20Normální provedení IP 20

E-katalog

Nástěnné snímače s nasáváním

Jsou osazeny elektrochemickými, případně katalytickými nebo infračervenými senzory a poskytují standardní proudový signál 4-20 mA, který je přímo úměrný měřené koncentraci. Jsou vybaveny nasáváním měřené atmosféry. Mohou být doplněny o funkce ASIN ACU. Mohou měřit jednu nebo dvě složky nasávané atmosféry.


Krytí: IP20
Pracovní teplota: 0 až +40°C
Relativní vlhkost: 0–90% rh

Nástěnné, samonasávací provedení IP 20Nástěnné, samonasávací provedení IP 20

E-katalog

Druhy senzorů

 • Elektrochemické senzory GTE
  se v podstatě chovají jako palivové články, v nichž na pracovní elektrodě jsou molekuly detekované látky oxidovány nebo redukovány a na opačné elektrodě dochází podle typu reakce ke spotřebě nebo vývoji kyslíku. Jejich hlavní předností je vysoká citlivost, vynikající selektivita a lineární závislost odezvy na koncentraci. Nevýhodou je jejich kratší životnost, která se v průměru pohybuje kolem dvou let.

  Infračervené senzory GTO
  fungují na principu nedisperzní infračervené spektroskopie a na rozdíl od dříve uvedených typů jsou využitelné ve velmi širokém rozsahu koncentrací.

 • Katalytické senzory GTC
  spalují detekovanou složku na katalyzátoru, naneseném na povrchu platinového drátku, který reaguje na změnu teploty a tím i koncentrace změnou elektrického odporu. Tyto senzory reagují na všechny spalitelné látky a jsou použitelné pouze pro měření ve vzduchu nebo v plynech s dostatečným obsahem kyslíku.

  Polovodičové senzory GTS
  opět reagují na změnu koncentrace změnou elektrického odporu. Oproti katalytickému senzoru jsou vhodné pro výrazně nižší koncentrace v řádech 10 až 100 ppm detekované látky. Tyto senzory reagují na všechny spalitelné látky a jsou použitelné pouze pro měření ve vzduchu nebo v plynech s dostatečným obsahem kyslíku.


  E-katalog

Detekční systém pro garáže

Pro detekci oxidu uhelnatého v podzemních garážích nabízíme dvě možná řešení - dvouúrovňovou detekci podle dosud platné ČSN 736058 a čtyřúrovňovou detekci vycházející z požadavků norem EU.
Kromě snímačů oxidu uhelnatého nabízíme také snímače LPG a oxidů dusíku.
Jako doplňkové prvky systému nabízíme sirénu a světelné výstražné tabule.

Prvky detekčního systému

 • Ústředna ASIN ACUASIN ACU
  ústředna detekčního systému
 • Normální provedení IP 20GTE basic
  Oxid uhelnatý, CO, 0-240ppm
 • Normální provedení IP 20GTC basic
  Metan, CH4, (CNG) 0-2,5%
 • Normální provedení IP 20GTC basic
  Propan, C3H8, (LPG) 0-1,0%
 • Normální provedení IP 20Napájecí zdroj
  24V / 60W
 • SirénaVýstražná siréna
 • Světelná tabuleSvětelná tabule
 • Snímač zaplaveníSnímač zaplavení

Způsob použití detekčního systému ve stavbě

Detekční systém pro garáže

E-katalog

Detekční systém pro kotelny

Detekční systém ADS poskytuje kompletní zabezpečení kotelny, tj. detekci úniku topného plynu (zemní plyn nebo propan-butan), ale i detekci hygienicky nebezpečné koncentrace oxidu uhelnatého a dále detekci vzniku havarijní teploty a zaplavení kotelny. Jako doplňky systému nabízíme sirénu a světelné výstražné nápisy.

Prvky detekčního systému

 • Ústředna ASIN ACUASIN ACU
  ústředna detekčního systému
 • Prostředí s nebezpečím výbuchu ExGTC Ex
  Metan, CH4, (CNG)
  0-2,5%
 • Prostředí s nebezpečím výbuchu ExGTC Ex
  Propan, C3H8, (LPG)
  0-1,0%
 • Prostředí s nebezpečím výbuchu ExGTE Ex
  Oxid uhelnatý, CO,
  0-240ppm
 • Normální provedení IP 20Napájecí zdroj
  24V / 60W
 • SirénaVýstražná siréna
 • Světelná tabuleSvětelná tabule
 • Světelná tabuleSvětelná tabule
 • Snímač teplotySnímač teploty
 • Snímač zaplaveníSnímač zaplavení

Způsob použití detekčního systému ve stavbě

Detekční systém pro garáže

E-katalogKontakt

 • ASEKO, spol. s r.o.
  Vídeňská 340, Vestec u Prahy, 252 50
  IČ: 40766471, DIČ: CZ40766471
  Telefon: +420 244 912 210, +420 603 500 940

  Objednávky:
  T: +420 244 912 210, E: aseko@aseko.cz

  E-katalog a objednávkový portál: orders.aseko.com


 • ASEKO
 • ADS   Aseko Detection System
  Vladimír Horák
  T: +420 603 500 951
  E: vladimir.horak@aseko.cz

 • OTEVÍRACÍ DOBA:
  Po až Čt   8:00 - 16:30
  Pá   8:00 - 15:00

  RECEPCE A SHOWROOM
  T: +420 244 912 210, E: aseko@aseko.cz